+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Sollicitanten googelen mag niet zomaar (meer)

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Privacy
07/08/2017

Het is geen geheim dat werkgevers graag gebruik maken van internet en sociale media, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor een openstaande functie. Het ‘online screenen’ is immers een gemakkelijke en goedkope manier om meer te weten te komen over de sollicitant. lees meer

Auteur: Lilach Zalait

De billijke vergoeding: klip en klaar?

Categorieën: Ontslag, Ontslagvergoeding, Procesrecht
14/07/2017

Voor het eerst heeft de Hoge Raad geoordeeld over de billijke vergoeding, de mogelijke extra vergoeding bovenop de transitievergoeding. Centraal stond de vraag hoe deze billijke vergoeding na een onterecht gegeven ontslag op staande voet moet worden begroot. De Hoge Raad concludeert dat het doel lees meer

Auteur: Björn Schouten

De pre-pack: overgang bij doorstart na faillissement?

Categorieën: Ambtenarenrecht, Bedrijfseconomisch ontslag, Overgang van onderneming
03/07/2017

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat werknemers bij een pre-pack constructie automatisch mee overgaan naar de nieuwe organisatie met behoud van alle arbeidsvoorwaarden (overgang van onderneming). Dit is een belangrijke uitspraak, omdat op grond van de Nederlandse wetgeving tot lees meer

Auteur: Yvette Dissel

Nieuwe Arboregels vanaf juli 2017!

Categorieën: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden
15/05/2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet). De nieuwe regels hebben onder meer gevolgen voor de rol van de ondernemingsraad (OR).  Daarnaast introduceert de nieuwe Arbowet een nieuw soort second opinion, een recht op preventief consult en minimumeisen voor het contract met de lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Jolanda de Groot

Test: is uw proeftijdbeding geldig?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Ontslag
05/05/2017

Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer aan elkaar snuffelen voordat zij zich in de toekomst aan elkaar binden. Wanneer de baan of persoon in kwestie in de praktijk blijkt tegen te vallen, kunnen werkgever en werknemer gemakkelijk afscheid nemen. Formaliteiten die normaal gesproken verbonden lees meer

Auteurs: Sophie Deckers, Sophie Deckers

Aansprakelijk voor schade van een zzp’er. Kan dat? Ja, dat kan.

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern)
21/04/2017

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergaande zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Lijdt een werknemer schade tijdens zijn werk, dan is de werkgever al snel aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Maar een opdrachtgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade lees meer

Auteur: Loes Wevers

De invloed van de ondernemingsraad (OR) bij een reorganisatie

Categorieën: Bedrijfseconomisch ontslag, Medezeggenschapsrecht
07/04/2017

Hoewel de economie weer aantrekt, zijn in onze praktijk OR-adviesaanvragen in verband met reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag. Voor de OR-leden een intensief traject, waarbij de spanning met de bestuurder vaak hoog oploopt. Voor de bestuurder meestal ook een inspannend proces lees meer

Auteur: Yvette Dissel

HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS WORDT GOED GEVONDEN

Categorieën: Individueel ontslag, Medezeggenschapsrecht
23/03/2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden waarmee ook het Huis voor Klokkenluiders is opgericht. Een half jaar na dato is de balans opgemaakt. Uit het eerste jaarsverslag dat op 13 maart 2017 is gepubliceerd blijkt dat tot nu lees meer

Auteurs: Lilach Zalait, Loes Wevers

De zzp’er als onderwerp van de verkiezingen 2017

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern), Flexibele arbeidsrelaties (intern)
13/03/2017

De verkiezingen staan voor de deur. De zzp’er is een “hot item” in de verkiezingsprogramma’s. Is de Wet DBA een mislukking? Moet de VAR weer terugkomen? Wat te doen met het feit dat maar één op de vijf zzp’ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid? Hoe om lees meer

Auteurs: Danny Vesters, Loes Wevers

Verkiezingen en arbeidsrecht: valt er wat te kiezen?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Ontslag
09/03/2017

De verkiezingen staan voor de deur. Een kritische lezing van de diverse verkiezingsprogramma’s leidt tot de conclusie dat in het arbeidsrechtelijke landschap nauwelijks nieuwe initiatieven getoond worden. Terwijl de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) (per 1 juli 2015) een mislukking lijkt te zijn geworden, of althans (iets milder lees meer

Auteur: Paul Boontje
 
Delen op