+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Nieuwe Arboregels vanaf juli 2017!

Categorieën: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden
15/05/2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet). De nieuwe regels hebben onder meer gevolgen voor de rol van de ondernemingsraad (OR).  Daarnaast introduceert de nieuwe Arbowet een nieuw soort second opinion, een recht op preventief consult en minimumeisen voor het contract met de lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Jolanda de Groot

Test: is uw proeftijdbeding geldig?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Ontslag
05/05/2017

Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer aan elkaar snuffelen voordat zij zich in de toekomst aan elkaar binden. Wanneer de baan of persoon in kwestie in de praktijk blijkt tegen te vallen, kunnen werkgever en werknemer gemakkelijk afscheid nemen. Formaliteiten die normaal gesproken verbonden lees meer

Auteurs: Sophie Deckers, Sophie Deckers

Aansprakelijk voor schade van een zzp’er. Kan dat? Ja, dat kan.

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern)
21/04/2017

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergaande zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Lijdt een werknemer schade tijdens zijn werk, dan is de werkgever al snel aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Maar een opdrachtgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade lees meer

Auteur: Loes Wevers

De invloed van de ondernemingsraad (OR) bij een reorganisatie

Categorieën: Bedrijfseconomisch ontslag, Medezeggenschapsrecht
07/04/2017

Hoewel de economie weer aantrekt, zijn in onze praktijk OR-adviesaanvragen in verband met reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag. Voor de OR-leden een intensief traject, waarbij de spanning met de bestuurder vaak hoog oploopt. Voor de bestuurder meestal ook een inspannend proces lees meer

Auteur: Yvette Dissel

HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS WORDT GOED GEVONDEN

Categorieën: Individueel ontslag, Medezeggenschapsrecht
23/03/2017

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden waarmee ook het Huis voor Klokkenluiders is opgericht. Een half jaar na dato is de balans opgemaakt. Uit het eerste jaarsverslag dat op 13 maart 2017 is gepubliceerd blijkt dat tot nu lees meer

Auteurs: Lilach Zalait, Loes Wevers

De zzp’er als onderwerp van de verkiezingen 2017

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern), Flexibele arbeidsrelaties (intern)
13/03/2017

De verkiezingen staan voor de deur. De zzp’er is een “hot item” in de verkiezingsprogramma’s. Is de Wet DBA een mislukking? Moet de VAR weer terugkomen? Wat te doen met het feit dat maar één op de vijf zzp’ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid? Hoe om lees meer

Auteurs: Danny Vesters, Loes Wevers

Verkiezingen en arbeidsrecht: valt er wat te kiezen?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Ontslag
09/03/2017

De verkiezingen staan voor de deur. Een kritische lezing van de diverse verkiezingsprogramma’s leidt tot de conclusie dat in het arbeidsrechtelijke landschap nauwelijks nieuwe initiatieven getoond worden. Terwijl de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) (per 1 juli 2015) een mislukking lijkt te zijn geworden, of althans (iets milder lees meer

Auteur: Paul Boontje

Stoelendans bij reorganisatie: wordt er sinds de WWZ nog gedanst?

Categorieën: Bedrijfseconomisch ontslag
05/01/2017

Strikt genomen kan een werkgever die moet reorganiseren niet zelf bepalen van wie hij afscheid neemt. Dat kan er toe leiden dat de ‘pareltjes’ in plaats van de ‘rotte appels’ er uit moeten. De ‘stoelendansmethode’ biedt soelaas om toch op kwaliteit te kunnen selecteren. De lees meer

Auteurs: Anneke Meulenveld, Merel Huijbers

Handhaving Wet DBA uitgesteld: wat betekent dat?

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern)
21/11/2016

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer op vrijdag 18 november 2016 laten weten dat de implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Wat betekent dit nu voor de komende tijd, kunnen de modelovereenkomsten de prullenbak in en lees meer

Auteur: Anneke Meulenveld

Langverwachte uitspraak Hoge Raad in StiPP/Care4Care: wat zijn de gevolgen voor de praktijk?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Flexibele arbeidsrelaties (intern), Ontslag, Procesrecht
08/11/2016

De Hoge Raad (HR) volgt het Hof. Het Hof had geoordeeld dat detachering van specialistisch en hoogopgeleid personeel kwalificeert als een uitzendovereenkomst. Daarmee vallen werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst onder de verplicht gestelde pensioenregeling voor werknemers in de uitzendbranche, die door lees meer

Auteurs: Loes Wevers, Pauline Sick
 
Delen op