+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Regeerakkoord: Ontslagstelsel & Ontslaggronden

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Individueel ontslag, Medezeggenschapsrecht, Ontslagvergoeding
19/10/2017

In de komende weken licht Boontje Advocaten voor u een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toe. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in en zou u hiermee nu al rekening moeten/kunnen houden? In deze blog: het ontslagstelsel en de ontslaggronden. Met de komst van de lees meer

Auteur: Carola Meyer-de Swaan

Regeerakkoord en Flex: wat biedt de toekomst?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Flexibele arbeidsrelaties (extern), Flexibele arbeidsrelaties (intern)
16/10/2017

In de komende weken licht Boontje Advocaten voor u een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toe. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in en zou u hiermee nu al rekening moeten/kunnen houden? Als eerste wordt de toekomst van flexibele arbeid besproken. Hoe kijken de coalitiepartners lees meer

Auteurs: Danny Vesters, Loes Wevers

Het regeerakkoord en het arbeidsrecht: vertrouwen in de toekomst?

Categorieën: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsovereenkomst, Flexibele arbeidsrelaties (extern), Sociale Verzekeringswetten, Transitievergoeding
11/10/2017

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun regeerakkoord gepresenteerd onder de titel “vertrouwen in de toekomst”. Dit regeerakkoord bevat een groot aantal voorgenomen maatregelen die bedoeld zijn om de arbeidsmarkt te hervormen. Volgens de coalitiegenoten ligt de sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt lees meer

Auteur: Björn Schouten

Gedoe bij keuze mediator

Categorieën: Mediation
22/09/2017

Als partijen het al met elkaar eens zijn geworden over mediation (een heel andere manier van conflicthantering), zal vervolgens een mediator gekozen moeten worden. Dat is niet altijd even gemakkelijk, zo blijkt vaak in de praktijk. Bij het kiezen van de mediator, komt er vaak lees meer

Auteur: Paul Boontje

Sollicitanten googelen mag niet zomaar (meer)

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Privacy
07/08/2017

Het is geen geheim dat werkgevers graag gebruik maken van internet en sociale media, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor een openstaande functie. Het ‘online screenen’ is immers een gemakkelijke en goedkope manier om meer te weten te komen over de sollicitant. lees meer

Auteur: Lilach Zalait

De billijke vergoeding: klip en klaar?

Categorieën: Ontslag, Ontslagvergoeding, Procesrecht
14/07/2017

Voor het eerst heeft de Hoge Raad geoordeeld over de billijke vergoeding, de mogelijke extra vergoeding bovenop de transitievergoeding. Centraal stond de vraag hoe deze billijke vergoeding na een onterecht gegeven ontslag op staande voet moet worden begroot. De Hoge Raad concludeert dat het doel lees meer

Auteur: Björn Schouten

De pre-pack: overgang bij doorstart na faillissement?

Categorieën: Ambtenarenrecht, Bedrijfseconomisch ontslag, Overgang van onderneming
03/07/2017

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat werknemers bij een pre-pack constructie automatisch mee overgaan naar de nieuwe organisatie met behoud van alle arbeidsvoorwaarden (overgang van onderneming). Dit is een belangrijke uitspraak, omdat op grond van de Nederlandse wetgeving tot lees meer

Auteur: Yvette Dissel

Nieuwe Arboregels vanaf juli 2017!

Categorieën: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden
15/05/2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet). De nieuwe regels hebben onder meer gevolgen voor de rol van de ondernemingsraad (OR).  Daarnaast introduceert de nieuwe Arbowet een nieuw soort second opinion, een recht op preventief consult en minimumeisen voor het contract met de lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Jolanda de Groot

Test: is uw proeftijdbeding geldig?

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Ontslag
05/05/2017

Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer aan elkaar snuffelen voordat zij zich in de toekomst aan elkaar binden. Wanneer de baan of persoon in kwestie in de praktijk blijkt tegen te vallen, kunnen werkgever en werknemer gemakkelijk afscheid nemen. Formaliteiten die normaal gesproken verbonden lees meer

Auteurs: Sophie Deckers, Sophie Deckers

Aansprakelijk voor schade van een zzp’er. Kan dat? Ja, dat kan.

Categorieën: Flexibele arbeidsrelaties (extern)
21/04/2017

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergaande zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Lijdt een werknemer schade tijdens zijn werk, dan is de werkgever al snel aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Maar een opdrachtgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade lees meer

Auteur: Loes Wevers
 
Delen op