+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Thuiswerkdag werknemer opgeheven vanwege disfunctioneren; is het wijzigen van arbeidsvoorwaarden zomaar toegestaan?

Categorieën: Arbeidsvoorwaarden
20/03/2018

De casus Onlangs moest het hof Amsterdam oordelen over de vraag of een werkgever de vaste thuiswerkdag van een werknemer mocht opheffen vanwege het slechte functioneren van de werknemer. De werknemer werkte sinds 1 juli 2010 op vrijdagen vanuit huis. Vanaf 2014 ontstond kritiek op lees meer

Auteur: Bénine van Huisstede - Zeijlstra

Wijziging WML per 1 januari 2018: recht op minimumloon en vakantietoeslag bij overwerk

Categorieën: Arbeidsvoorwaarden
06/03/2018

Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (de WML) heeft een werknemer recht op betaling van het minimumloon en ten minste 8% vakantietoeslag. Tot 1 januari 2018 bevatte de WML een uitzondering met betrekking tot overwerk. Ten eerste hoefde de werkgever over gemaakte overuren lees meer

Auteur: Ilse Kersten

Na afwijzing ontslagvergunning UWV; “in beroep” bij de kantonrechter: geldt het opzegverbod tijdens ziekte?

Categorieën: Arbeidsongeschikte werknemer, Arbeidsongeschiktheid, Ontslag
22/02/2018

In geval van een reorganisatie kan een werkgever zijn zieke werknemer niet ontslaan. Een uitzondering hierop is de situatie dat de werknemer zich heeft ziekgemeld, nádat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt dan niet. Zo kunnen werknemers lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Wouter Hes

Een terecht ontslag op staande voet: toch (g)een transitievergoeding?

Categorieën: Ontslag, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding
08/02/2018

Een vraag die de gemoederen al sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bezighoudt, is of de werkgever bij een terecht gegeven ontslag op staande voet toch de transitievergoeding verschuldigd kan zijn. In de zaak Dräger Nederland B.V. tegen één van haar lees meer

Auteur: Björn Schouten

Ontbreken verbetertraject, toch gegronde reden voor ontslag?

Categorieën: Ontslag
30/01/2018

Uit de wet volgt (onder meer) dat een werkgever een redelijke grond moet hebben om tot ontslag te kunnen komen. Een voorbeeld van een redelijke grond is de werknemer die niet goed functioneert. Voordat een werkgever deze werknemer kan ontslaan, zal de werkgever het disfunctioneren lees meer

Auteur: Jolanda de Groot

Voortijdige beëindiging leasecontract; voor wiens rekening komt de afkoopsom?

Categorieën: Arbeidsvoorwaarden
18/12/2017

Een leaseauto van de zaak is een populaire arbeidsvoorwaarde. Doorgaans sluiten partijen een gebruikersovereenkomst waarin is vastgelegd gedurende welke periode de auto ter beschikking wordt gesteld en wat de consequenties zijn als de werknemer eerder uit dienst treedt. Vaak wordt de werkgever in een dergelijk lees meer

Auteur: Ilse Kersten

Payrollers, houd je vast!

Categorieën: Flex, payroll, Regeerakkoord
08/12/2017

Op 30 november jl. is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een wijziging van regelgeving voor payrollers. Het betreft een initiatiefvoorstel van drie linkse partijen. In het regeerakkoord is ook gesproken over payrolling waar Boontje advocaten al eerder een blog over schreef. Zie lees meer

Auteur: Jolanda de Groot

Regeerakkoord – loondoorbetaling ziekte naar één jaar: meer (vast) personeel in dienst?

Categorieën: Arbeidsongeschiktheid, Regeerakkoord
19/11/2017

In de afgelopen weken heeft  Boontje Advocaten al een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toegelicht. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in? In deze blog: de loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort naar één jaar. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een groot aantal lees meer

Auteur: Dianne van Moerkerk

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Categorieën: Flex, Regeerakkoord
13/11/2017

In de komende weken licht Boontje Advocaten voor u een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toe. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in en zou u hiermee nu al rekening moeten/kunnen houden? Na blogs over de toekomst van Flex en het ontslagstelsel, de differentiatie van lees meer

Auteur: Danny Vesters

Regeerakkoord – de differentiatie van de WW-premie naar type contract

Categorieën: Regeerakkoord, Sociale Verzekeringswetten
06/11/2017

In de komende weken licht Boontje Advocaten voor u een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toe. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in? In deze blog: de differentiatie van de WW-premie naar type contract. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een groot aantal lees meer

Auteur: Pauline Sick
 
Delen op